Divider

Afwikkelen

Wanneer het nodig is ontzorg ik door alle juridische, fiscale en zakelijke taken uit handen te nemen.

Afwikkelen icon

We staan er misschien niet altijd bij stil, en laten we eerlijk zijn bijna niemand denkt bij een overlijden direct aan de praktische zaken, maar elk overlijden brengt een nalatenschapsafwikkeling met zich mee. Zo krijgen we allemaal vroeg of laat te maken met het familie en/of erfrecht. De complexiteit en de wirwar aan wet- en regelgeving is niet voor iedereen gesneden koek en als nabestaande is dit ook zeker niet waar je op dat moment mee bezig zou moeten zijn.

Als ik bij leven door de erflater in het testament tot register executeur benoemd ben kan ik zodra dit nodig is direct aan de slag met de taken die mij zijn toebedeeld. Idealiter hebben wij in de voorbereiding de stappen doorlopen van de nalatenschapsregistratie zodat ik al van alle persoonlijke wensen op de hoogte ben. Als executeur behartig en bewaak ik de wensen zoals wij die met elkaar besproken hebben, informeer ik de erfgenamen continu over de voortgang en ben ik in staat na voltooiing van mijn taken hen van een compleet en overzichtelijk zogeheten ‘boedelverslag’ te voorzien. Dit is een samenvatting van de totale boedelbeschrijving van de overledene met opvolgend de finale verdeling van de nalatenschap. Dit verslag is aangevuld met alle benodigde bijlagen en bronnen zodat alle erfgenamen hier waar nodig op kunnen terugvallen.

Tot 2003 kon de executeur nog benoemd worden via een handgeschreven en ondertekend document, genaamd een codicil. Dit heette toen nog ‘executeur-testamentair’. Sinds 2003 is dit gewijzigd naar ‘register executeur’ en kan benoeming enkel nog via het testament.

De taken die mij als register executeur toegewezen kunnen worden kennen we als een sterren-benoeming;

Star icon

Eén ster executeur

De uitvaartexecuteur is verantwoordelijk voor het regelen van de begrafenis of crematie.

Star icon

Twee sterren executeur

De beheerexecuteur heeft als taak de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen.

Sterren 3x icon

Drie sterren executeur

De afwikkelbewindvoerder heeft de meeste bevoegdheid van de drie en mag alles rondom de nalatenschap regelen. Er geldt dezelfde bevoegdheid als bij de twee sterren executeur, maar hier mag ook de nalatenschap verdeeld worden tussen de erfgenamen.

Indien er voorafgaand geen executeur benoemd is, zijn de erfgenamen aangewezen om de zorg te dragen voor de afwikkeling van de nalatenschap. Naast dat dit een enorme verantwoording is resulteert 1 op de 3 gevallen in een conflict in de familie. Ook in deze fase reik ik graag een helpende hand. Dit kan wanneer mij volmacht (toestemming) verleend wordt om de nabestaanden te ontzorgen en te begeleiden.

Telefoon icoon

+31 (0)6 17 88 56 46

Telefoon icoon

e.hoekstra@voltooidestateplanning.nl

Wereldbol icoon

Aalsmeer

KvK Icoon

87 01 19 13

Logo stichting RegisterExecuteur

Aangesloten bij stichting RegisterExecuteur